Chief Guests/ Guest Of Honour

Supporters – Chief Guests/Guest Of Honour

Year Head of Jury Chief Guests
2009 Mr. Tamal Bandhopadhyay Ms. Gita Piramal
2010 Ms. Mala Biswas Mr. Sudheer Joglekar
2011 Mr. P.K. Ravindranath Mrs. Prema Mammen Mathew
2012 Bharat Dabholkar His Highness
K Sankaranarayanan
2013 MS. UDAYA TARA NAYAR 1.) MR. SASHI KUMAR
2.) MR. KUMAR KETKAR
3.) MR. FAROOQ SHAIKH
2014 MR. INDRAPAL SINGH 1.) MS. LILA POONAWALA
2.) MR. RADHAKRISHNAN
3.) MR. D.SIVANANDHAN
4.) MR. ANUP JALOTA
5.) MR. JOHN ABRAHAM